Dutch Concept Group

dcgDutch Concept Group helpt bedrijven online te innoveren en te groeien. Met hun sterke ondernemersdrive investeren ze hun behaalde resultaten terug in nieuwe kansrijke concepten. Voor zowel de site van Dutch Concept Group als het dochterbedrijf Tirato heb ik tekstueel de puntjes op de i gezet.

Daarnaast droeg ik een steentje bij aan het redigeren van hun vacatures en nieuwsbrieven.